Pemakaman Syubaikah

Daerah Shubaikah                      

Pemakaman ini terletak di perkampungan Syubaikah dan terkenal oleh penduduk Makkah. Pemakam ini disebut juga pemakaman Al-Ahlaf mereka diantaranya keluarga Bani Abdud Dar bin Qushay, keluarga Bani Makhzum, Keluaraga Bani Jamh dan keluarga Bani Uday bin Ka’ab. Pada tahun 1274 telah dibangun tembok yang mengelilingi pemakaman tersebut oleh Syeikh Ali Al-Syahumi Al-Maghribi dan dibungan pula tempat untuk memandikan mayat. Lalu diperbaruhi tembok pemakaman pada tahun 1374.

Iklan