Pemakaman Siti Maimunah

Ada dua istri Nabi saw yang dimakamkan di Makkah yaitu Siti Khadijah binti Khuailid yang dimakamkan di pemakaman al-Ma’la di bawah bukit Assayyidah dan siti Maimunah binti al-Harits yang dimakamkan di perkampungan saraf.

Letak pemakaman siti Maimunah agak berjauhan dari kota Makkah. Ia berada di daerah Saraf, di sebelah utara jalan tol Makkah – Madinah atau sebelah barat jalan antara Makkah dan al-Jumum.

Siti Maimunah adalah puteri Harits bin Huzn Al-Hilali, lahir di Makkah tahun 18 sebelum Hijrah Nabi saw. ia seorang janda yang pernah menikah dua kali. Kemudian dinikahi Rasullah saw pada tahun 7 Hijrah dengan mahar 400 dirham. Adapun sebab pernikahannya dengan Nabi saw yaitu beliau ingin membuat hubungan kekeluargaan dengan kabilah Al-Hilali (kabilah menengah). Diriwayatkan perkawinanya dirayakan di kampung Saraf dekat kota Makkah dan diundang semua pamong peraja Quraisy untuk menghadirinya. Mereka merasa bangga sehingga selalu disebut sebut  “Mantu kami Muhammad”.

Siti Maimunah memiliki ciri Istimewa:                                                                                           

1- Senang bersilaturahim dengan keluarga dan banyak bertakwa kepada Allah.

2- Rasulallah saw bersabda “Wanita beriman ialah Maimunah istri Nabi, saudara saudaranya Ummu Fadhl binti Harist, Salma binti Harist istri Hamzah dan Asma’ binti U’mais saudaranya dari ibu”.

Itulah Siti Khadijah dan Siti Maimunah, istri istri Rasulallah saw, yang dimakamkan di Makkah, sedang istri istri Nabi saw yang lainnya seluruhnya dimakamkan di Madinah di pemakaman al-Baqi’ dekat dengan Masjid Nabawi.

Iklan